Škola - Velký opakování :(

8. června 2010 v 14:27 | Admin
 • Čauky,
Mno můj první příspěvek nemá moc optimistický téma co? ;) Ale věřte mi, že mě to dření na konci školního roku taky dost prudí. Momentálně se snažim vytáhnout fyziku na 2 a ještě mě čekají 3 velký závěrečný testy. No mám toho až po krk.... Alespoň vám sem hodim nějaký výsledky mí práce a někomu to snad pomůže :)
Slovní druhy
 • Podstatná jména (pád, číslo, rod, vzor)
hromadná - jednotné číslo, ale označují více druhů (lidstvo)
pomnožná - množné číslo, ale označují 1 věc (kalhoty, dveře)
látková - látka = nelze určit množství (voda)
konkrétní - osoby, zvířata, věci
abstraktní - vlastnosti, děje a stavy
obecná - kuře, kniha
vlastní - Martina, Praha (jména)
 • Přídavná jména
!Shodují se v rodě, čísle a pádě s podst jm.!
Tvrdá - vzor /mladý/
Měkká - vzor /jarní/
Přivlastňovací - vzor /otcův, matčina/
 • Zájmena
RODOVÁ X BEZRODÁ
trojí rod (který, on, ona, její...) X 1 tvar pro všechny (já, ty, kdo..)
osobní- já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona + se
přivlastňovací - můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich +svůj
ukazovací - ten, tento, tenhle, onen
tázací - Kdo? Co ? Jaký ? Který? Čí ? Jenž?
Vztažná - tázací bez ?
Neurčitá - někdo, něco, některý, leckdo, všechen, každý...
záporná - nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný
vymezovací - takový, týž, tentýž, sám
 • Číslovky
URČITÉ X NEURČITÉ
základní - kolik?
Řadové - kolikátý?
Druhové - kolikerý/y?
Násobné - kolikrát? Kolikanásobný?
Podílové - po kolika?
 • Slovesa
osoba,číslo, způsob, čas, rod, vid, třída, vzor
plnovýznamová - psát
pomocná - být = sponová (být, stát se)
= modální (moci, muset, smět, chtít, mít)
= fázová - fáze děje (začít, skončit)
předmětová X bezpředmětová (jestli se na ně může vázat Pt)
zvratná - se, si (omlouval se)
finitiv X infinitiv
složený tvar psala bych ...
 • Příslovce
místa - daleko, blízko ...
času - ráno, často ...
způsobu - jak? --- zbytečně
míry - dosti
příčiny - proto, proč?
 • Předložky
slabičné - před, pod, od, nad...
vlastní - vyskytují se pouze jako předložky
neslabičné - v, k, s, z
nevlastní - jsou i jiným slovním druhem (kolem)
 • Spojky
souřadící (spojují souřadné větné členy, souřadné vedlejí a hlavní věty)
A, I, ANI, NEBO, ANEBO, ČI, ALE, VŠAK, AVŠAK, NEBOŤ
podřadící (připojují vedlejší větu ke větě na které závisí)
ABY, ŽE, KDYŽ, KDYBY, JAKMILE, PROTOŽE, JELIKOŽ, JESTLIŽE, -LI, PŘESTOŽE, AČKOLI, TŘEBAŽE, AČ
 • Částice
výzvové - Ať, kéž, nechť, což
hodnotící - ano, ne, zajisté
emocionální - Bohužel, konečně
!NEJSOU TO VĚTNÉ ČLENY!
 • Citoslovce
zvukomalebná - napodobují zvuky (Haf, HaHa)
pocitová - vyjadřují vnitřní stavy (Hurá, Jó)
kontaktová - slouží k získání pozornosti (Hele, Hej)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama